Kontakt

Polski oddział studia filmowego
"Grassroots Films"
 -
Grupa medialna Dobre Korzenie:
 
High Hope Films,
The Human Experience - Poland,
Centrum Dzieł Społecznych Edmunda Bojanowskiego
ul. Wyczółki 71, 02-820 Warszawa
+ 48 603 187 197,   biuro@highhopefilms.tv
NUMER KONTA do wpłat za filmy i licencje:
90 1600 1185 1843 3618 8000 0001
www.dobrekorzenie.com
www.highhopefilms.tv
www.edmundbojanowski.pl
NAPISZ DO NAS    
w sprawach licencji na pokazy, zamówień filmów na DVD, produkcji filmowej lub innych kwestiach
mail: biuro@highhopefilms.tv

Jeżeli decydujecie się Państwo  na przekazanie nam danych osobowych w innym celu niż zakup filmu, w szczególności zgadzacie się Państwo na wysyłanie do Państwa informacji o naszej działalności filmowej , czy wysyłanie informacji o wydarzeniach organizowanych przez The Human Experience - Poland Maciej Syka oraz Dobre Korzenie, prosimy o załączenie w treści maila poniższej adnotacji:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i otrzymywanie wiadomości e-mail lub sms wysyłanych przez firmę THE HUMAN EXPERIENCE - POLAND MACIEJ SYKA z siedzibą przy ul. Wełniany Rynek 9/3,  85-036 Bydgoszcz, w związku z moim zainteresowaniem działalnością tej firmy oraz studia filmowego Dobre Korzenie i High Hope Films, w szczególności jestem zainteresowany/na otrzymywaniem informacji o wydarzeniach organizowanych przez The Human Experience - Poland oraz Dobre Korzenie i High Hope Films.

 

Podane przez Państwa dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie ww. danych jest dobrowolne. Pod pojęciem przetwarzania Państwa danych osobowych rozumiemy następujące czynności: przechowywanie, gromadzenie, przeglądanie, organizowanie, porządkowanie, udostępnianie wskazanym podmiotom. Producent na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub oświadczeń ma prawo przekazać Państwa dane wyłącznie następującym firmom: Maciej Syką, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą The Human Experience – Poland Maciej Syka, ul. Wełniany Rynek 9/3, 85-036 Bydgoszcz – administrator stron: www.dobrekorzenie.com oraz www.highhopefilms.tv.

 

 

Okres przez jaki będą przetwarzane Państwa dane zależy wyłącznie od Państwa. Możecie Państwo w każdym momencie wycofać niniejszą zgodę poprzez przesłanie na adres pocztowy Producenta wskazany wyżej, bądź na adres e-mail: biuro@highhopefilms.tv informacji potwierdzającej odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym każdorazowo zakresie.

Możecie Państwo żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także jeżeli obserwujecie działania sprzeczne z prawem wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Z poważaniem

The Human Experience - Poland & Dobre Korzenie High Hope Films

ABY ROSNĄĆ TRZEBA MIEĆ DOBRE KORZENIE

DOŁĄCZ DO NAS

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon